Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki: www.poradnia.kolbuszowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01.

Strona ta została zweryfikowana pozytywnie przez walidator chekers.eiii.eu (97,39%). Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są na bieżąco, a informacja o dacie oraz godzinie interakcji dostępna jest poniżej tytułu każdego artykułu.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą jednak pojawić się minimalne niezgodności lub wyłączenia wynikające z poniższych:

1) pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że :

  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  4. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji - np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  5. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2) niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać opisów, czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3) z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej nie posiada aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobą kontaktową jest dyrektor Poradni.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, a w szczególności w dobie pandemii, placówka zapewnia również możliwość bezpośredniej korespondencji ze swoimi specjalistami udostępniając w tym celu adresy mailowe podane w danych teleadresowych.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonów:

17 22 71 159, 7445-716, 7445-724, 7445-725, 7446-726, 7445-727, 7445-788 oraz 691 92 09 09.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać wykorzystując dane teleadresowe dostępne poniżej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, konkretne wskazanie, której informacji żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż  2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl 

 Dane teleadresowe siedziby:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

tel.: (017) 22-71-156; tel. kom.: 691 92 09 09

fax: (017) 22-71-156

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji tradycyjnej: ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa 

Informacje o dostępności architektonicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej jest ogólnodostępną placówką oświatową i korzysta z pomieszczeń na parterze budynku tutejszego Starostwa Powiatowego. Do obiektu prowadzą trzy wejścia na parter oraz czwarte od strony parkingu (z tył budynku na poziomie -1 ). Patrząc od frontu budynku wejście:

  • lewe (nr 1) prowadzi bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
  • centralne (nr 2) do holu głównego budynku,
  • prawe (nr 3) bezpośrednio do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej. Znajduje się ono przy ulicy 11-go Listopada, a prowadzą do niego kilkustopniowe schody oraz podjazd dla osób z problemami motorycznymi i niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W czasie trwania pandemii dostęp do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej możliwy jest wyłącznie tym bocznym wejściem (Ogłoszenie Starosty Kolbuszowskiego z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie bezpośredniej obsługi interesantów).

Wszystkie dostosowane są dla osób korzystających z wózków inwalidzkich, a dostęp do pomieszczeń na wszystkich piętrach umożliwia winda osobowa. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do placówki, otrzymają od zatrudnionych tu pracowników niezbędną pomoc. Przed zamierzoną wizytą w placówce zaleca się kontakt telefoniczny.

Wszystkie pomieszczenia poradni zlokalizowane są na poziomie 0.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, są natomiast oznaczenia kontrastowe na schodach dla osób słabowidzących.

W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

Wokół obiektu znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Na teren Poradni można wchodzić z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  
W razie potrzeby zostanie to zapewnione po wcześniejszych ustaleniach obydwu stron.

P P-P w Kolbuszowej nie posiada urządzeń ani środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.