Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Kolbuszowej
previous arrow
next arrow
Slider

Cele i zadania poradni

  • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży;
  • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  • Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
  • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej;
  • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej;
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
  • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodzin