Druki do pobrania

Kontakt

ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa
FAX/Rejestracja
 (17) 2271 -156,

BIP

Statystyki

Odwiedziło nas 1006993 osób

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej w Poradni

Post dodany: 2020-10-21

W dniu 16 października, mniej uroczyście niż zazwyczaj, odbyło się spotkanie z wicestarostą panem Wojciechem Cebulą, który złożył wszystkim obecnym nauczycielom, pracownikom administracyjnym i obsługi życzenia.Szczególne gratulacje przekazał psycholog pani Jolancie Bystrek w związku z otrzymaniem przez nią Nagrody Starosty Kolbuszowskiego za wyróżniającą pracę na rzecz dzieci i młodzieży.

Pani Elżbieta Mikołajczyk przyznała Nagrody Dyrektora Poradni następującym osobom:

 • Dorocie Frankiewicz,
 • Izabeli Halat-Wójcickiej,
 • Marcie Ludera,
 • Agnieszce Annie Poczekajło,
 • Justynie Pomykała,
 • Marzenie Selwa,
 • Agnieszce Tyczka,
 • Beacie Zasowskiej,
 • Marcie Zawadzkiej.

Gratulujemy nagrodzonym życząc dalszej owocnej pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz w, obecnych czasach, dużo zdrowia.

Dziękujemy za życzenia

Post dodany: 2020-10-15

Nowy adres e-mailowy

Post dodany: 2020-05-11

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej uprzejmie informuje, iż zmianie ulega nasz adres mailowy. Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na konto: ppp@kolbuszowski.pl

Aby proces zmiany mógł przebiegać płynnie i bezpiecznie dotychczasowy adres, tj. pppkolbuszowa@onet.pl, będzie symultanicznie w użyciu do końca bieżacego roku.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej !

Post dodany: 2020-05-05

Zdaniem MEN od 06 maja br.  jest  potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych :

„Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie.

 Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość”.

W związku z powyższym/po uzgodnieniu z organem prowadzącym/od 11 maja br.w PP-P w Kolbuszowej  wznawiamy przyjęcia dzieci na diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedycznę oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci i uczniowie, którzy po raz pierwszy trafiają do naszej placówki !!

Będziemy jednak kontynuować wydawanie orzeczeń i opinii na podstawie posiadanych przez rodziców wyników diagnoz zewnętrznych  lub badań wcześniej przeprowadzonych w tutejszej poradni /prosimy o bieżący kontakt telefoniczny w tych sprawach/.

Do odwołania wstrzymane są terapie w budynku poradni /kontynuujemy zdalnie/.

                 W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest osobisty kontakt terapeutyczny z psychologiem/po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu/.

W PP-P w Kolbuszowej przygotowano  wewnętrzne procedury bezpieczeństwa :

·Zapewniono środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania , dezynfekcji pomieszczeń,ciągów komunikacyjnych, sprzętu, pomocy terapeutycznych  i narzędzi diagnostycznych / o ile to jest możliwe/.

 

.

·  Zaopatrzono pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej typu : jednorazowe rękawiczki, maseczki / przyłbice.

·Ograniczono przebywanie w placówce osób z zewnątrz, np. dostawców, sewisantów...Zadbano o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z tymi osobami /dezynfekcja przy wejściu głównym do budynku/.

·Opracowanoprocedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid-19 i  poinstruowano kadrę , jak należy je stosować.

·Do placówki nie  przychodzą nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

·Zadbamy  o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego 1,5- -2 metrów.

W sytuacji zadaniowej z dzieckiem może się okazać, że będziemy musieli ten dystans skrócić.

 

·  Terminy wizyt  tak ustalimy, aby do maksimum ograniczyc kontakt z innymi klientami poradni.

 

RODZICU !!!

 

 • Udostępnione jest boczne wejście do placówki /od strony rynku/. Drzwi są zamknięte . Pracownik wyjdzie po każdą umówioną osobę. Proszę nie wchodzic głównym wejściem do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej.
 • Do poradni może zgłosić się jeden rodzic z dzieckiem /po wcześniejszym ustaleniu terminu/.
 • Przejdziecie dezynfekcję rąk /poinformuj dziecko o tym wcześniej, aby nie było zaskoczone/.
 • Proszę zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust.Każdy rodzic powinien  mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.
 • Można przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.Ty również musisz być zdrowy tj. bez objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem.
 • Nie przychodż, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Dopilnuj, aby Cię posłuchało.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust,  i nie podawało ręki na powitanie.Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  Ty także powinieneś je stosować dając dziecku dobry przykład.
 • Zachowaj społeczny dystans 2 metrów z osobą diagnozującą.
 • Przychodż jedynie wtedy, kiedy jest taka potrzeba ! Priorytetem dobro i bezpieczeństwo dziecka, ale zadbaj też o wszystkich dookoła i samego siebie.
 • Bądż punktualnie, aby Twoje dziecko nie spotykało się z innymi w poczekalni lub pokoju badań.

po Dyrektor P P-P w Kolbuszowej

Elżbieta Mikołajczyk


 

KOMUNIKAT

Post dodany: 2020-04-26

Nastąpiła kolejna zmiana w organizacji pracy PP-P w Kolbuszowej !!!

Od dnia 27 kwietnia br.straciły aktualność numery telefonów i adresy poczty elektronicznej podane w poprzednim  komunikacie, gdyż pracownicy dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8.00-15.30 / w trybie rotacyjnym /.

Udzielamy teleporad :

                                  Sekretariat:  (17) 2271-156 ,     691-920-909

                                  Psycholog: (17) 7445-727, (17) 7445-726

                                  Pedagog: (17) 7445-716

                                  Logopeda: (17) 7445-788

                                  Doradca zawodowy: (17) 7445-727

                                  Dyrektor: (17) 7445 -725

 

Kontaktujemy się on-line:

                                   poradypppkolbuszowa@onet.pl

                                   pppkolbuszowa@onet.pl

Nadal nie jest prowadzona bezpośrednia diagnoza i terapia (w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt).

  Klienci obsługiwani są w punkcie podawczym  przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, gdzie odbywa się składanie dokumentów, które trafiają na 48-godzinną kwarantannę.

 Dopiero po tym czasie są przekazywane do poradni. 

Na bieżąco prowadzimy działalność orzeczniczą (posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się wg potrzeb). Wydajemy również opinie na podstawie wcześniej przeprowadzonych diagnoz.

 W związku z tym prosimy o przekazywanie dokumentacji i wniosków w wersji elektronicznej (skany dokumentów przesłane na adres pppkolbuszowa@onet.pl )  lub pocztą tradycyjną  na adres poradni.

W razie potrzeby  pracownicy poradni będą  kontaktować się z Państwem telefonicznie , aby wspólnie  omówić i  ustalić  proponowane formy pomocy pośredniej , zadbać o przestrzeganie procedur wydawania dokumentów.

          Apeluję do Rodziców , Nauczycieli, Wychowawców o analizę posiadanych przez Państwa orzeczeń i opinii.

Jeżli ich ważność kończy się z rokiem szkol. 2019/2020 już można ubiegać się o ponowne .

Dla osób wnioskujących po raz pierwszy, a nie posiadających kompletnych wyników badań psychologiczno-pedagogicznych i lekarskich zastosowana będzie inna procedura ustalona po wcześniejszych konsultacjach telefonicznych.

p.o.dyrektor PP-P w Kolbuszowej

Elżbieta Mikołajczyk

 

Komunikat

Post dodany: 2020-04-06

W dniach 06-09 kwietnia 2020 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 595)  oraz za zgodą organu prowadzącego, ogranicza się funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej, przy zapewnieniu ciągłości pracy.


10 kwietnia 2020 r. - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej będzie nieczynna.

 

ZOSTAŃ W DOMU

Post dodany: 2020-04-05

Drodzy rodzice, nauczyciele, uczniowie...

Zachęcamy do korzystania ze wskazówek, materiałów, informacji , które na bieżąco będą zamieszczane w nowej zakładce o nazwie  „ZOSTAŃ W DOMU”.

Na adresy mailowe:

 • poradypppkolbuszowa@onet.pl
 • pppkolbuszowa@onet.pl

proszę kierować wszelkie zapytania, prośby ,uwagi  skierowane do psychologów, pedagogów, logopedów,doradcy zawodowego.              

Będziemy odpowiadać na bieżąco, przesyłać zestawy do ćwiczeń z dziećmi, doradzać ...

Udzielamy też teleporad pod numerami :

Sekretariat:  (17) 2271-156

Psycholog: (17) 7445-727, (17) 7445-726

Pedagog: (17) 7445-716

Logopeda: (17) 7445-788

Dyrektor: (17) 7445 -725

          Mamy za sobą już dwa tygodnie ograniczeń, a ile przed nami pokaże czas. 

Zaczynamy się trochę przyzwyczajać do innego rytmu życia, ale zdarzą się  też takie sytuacje, kiedy coraz mocniej  odczujemy skutki ograniczeń.

 Rozwój epidemii może wyzwolić coraz silniejszy lęk przed zarażeniem. Niezbędne będzie wsparcie psychologiczne. Nasza poradnia  przeszła  w tryb pracy online, więc taką formę pomocy teraz Państwu oferujemy.

                   To bardzo ważne, aby porozmawiać o swoich uczuciach i potrzebach. Wiadomo, że to nie zastąpi  realnych kontaktów, ale niewątpliwie złagodzi efekty izolacji i ułatwi rozwiązanie jakiegoś problemu, pozwoli przepracować konflikt czy usprawni pracę z dzieckiem.

Obserwujmy siebie i bliskich,uśmiechajmy się tak często, jak tylko jest to możliwe ! A w razie potrzeby  pytajmy, piszmy, dzwońmy... 

Jesteśmy w gotowości do pracy. Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to nasza praca  , ale też odpowiedzialność społeczna. . Nie odmówimy wsparcia psychologicznego , jeżeli będzie bezwzględna konieczność bezpośredniej wizyty. Zachowamy obowiązujące w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej standardy bezpieczeństwa.

 Pozdrawiam życząc zdrowia !

 p.o.dyrektor PP-P w Kolbuszowej   Elżbieta Mikołajczyk

Komunikat!!!

Post dodany: 2020-03-16

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce i koniecznością ograniczenia kontaktów międzyludzkich informujemy, że do pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej będą wpuszczani jedynie pracownicy.

Odwołujemy wyznaczone już terminy spotkań diagnostycznych i terapeutycznych oraz wszelkie inne formy doradztwa bezpośredniego z klientem.

Zarządzenie obowiązuje od 16 marca 2020 r. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem (17) 2271 156 oraz 691920909, e-mailem: pppkolbuszowa@onet.pl.

Wszelkie porady są udzielane codziennie w godzinach 8:00 - 15:30. w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu będzie możliwy osobisty kontakt z pracownikami poradni.

Składanie dokumentów odbywa się w punkcie podawczym znajdującym się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy wejściu głównym.

Odbiór przygotowanych już orzeczeń, opinii i informacji jest możliwy w tym samym miejscu (pracownik poradni zostanie wezwany do przekazania dokumentów osobie zainteresowanej).

 

Zmiany w konursie plastycznym

Post dodany: 2020-03-13

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze stanem epidemiologicznym zmianie ulega termin doręczenia prac na konurs plastyczny "Stop uzależnieniom". Na prace czekamy do 20 kwietnia 2020r.

Ważny komunikat

Post dodany: 2020-03-10

W zakresie profilaktyki zdrowotnej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej informuje, że w placówce nie będą przyjmowane osoby dorosłe, młodzież i dzieci z objawami infekcji.

Za utrudnienia przepraszamy.